CONSULTPRIJZEN

De consultprijzen zijn:

  • Natuurgeneeskundig consult 1 uur tot max 1 1/2 uur kost € 73,00
  • Natuurgeneeskundig consult 1/2 uur tot max 3 kwartier kost € 43,00


Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging de VBAG.
Als HBO-therapeut ben ik opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg, de RBCZ en daarmee onderworpen aan het tuchtrecht TCZ en de eisen die wetgeving en de inspectie van de gezondheidszorg aan therapeuten stellen.


Als erkende behandelaar heb ik een AGB code of zorgverlenersnummer en een praktijkcode. Deze code is bij alle zorgverzekeraars bekend.

CONSULTPRIJZEN