BACHBLOESEMS

Het levenswerk van Dr. Eduard Bach

Dr. E. Bach koos op jonge leeftijd voor de geneeskunde omdat hij zijn medemensen wilde helpen. Eerst studeerde hij af als regulier arts. Later werd hij een beroemd bacterioloog en homeopaat. Zijn grote droom was: geneesmiddelen te vinden die eenvoudig, goedkoop en effectief zouden zijn en die bovendien niet de symptomen, maar de oorzaken van de ziekte behandelen. Hij was ervan overtuigd dat dergelijke geneesmiddelen in de natuur voorhanden waren.

Op 44-jarige leeftijd gaf Dr.Bach zijn goedlopende praktijk aan de deftige Harleystreet in Londen op. Hij wilde natuurlijke middelen zoeken en nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen. Na zwerftochten door heel England vond hij onder andere in Wales die natuurlijke middelen in de vorm van allerhande bloesems. Daarvan maakte hij via extracten de tincturen, waarmee hij zijn patiënten behandelde: De 38 Remedies . De laatste jaren van zijn leven woonde hij op Mount Vernon, een typisch Engels landhuisje in Sotwell, Oxfordshire. Daar vond hij ook vele bomen en planten voor zijn remedies. Tegelijkertijd ontdekte Dr. Bach dat bepaalde niet-giftige bloesems een positief effect hebben op negatieve gemoedsstemmingen. Hij bestudeerde de mensen zijn gedrag en met name hun stemmingen en emoties. Die deelde hij in zeven groepen. In hetzelfde huis is nog steeds het Dr. Eduard Bach Centre gevestigd. De flesjes worden daar niet meer afgevuld. Dat geschiedt nu in het homeopathisch laboratorium van de firma A. Nelson & Co. Maar de moedertincturen maakt men nog steeds op Mount Vernon, op dezelfde wijze als zo'n 60 jaar geleden.

De 7 stemmingsgroepen en 38 remedies

Dr. Eduard Bach heeft de 38 remedies ingedeeld in zeven groepen, iedere groep vertegenwoordigt een fundamenteel conflict dat de mens belemmert zijn ware zelf te zijn. Binnen elke groep zijn er verschillende remedies ondergebracht.

  1. Angst – rock rose, mimulus., cherry plum, aspen, red chestnut.
  2. Onzekerheid - cerato, sclerantus, gentiaan, gorse, hornbeam, wild oat.
  3. Onvoldoende interesse in het hier en nu – clematis, honeysuckle, wild roos, olive, white chestnut, mustard, chestnut bud.
  4. Eenzaamheid – water violet, impatiens, heather.
  5. Overgevoeligheid – argimony, centaury, walnut, holly.
  6. Moedeloosheid en wanhoop – lach, pine, elm, sweet chestnut, star of bethlehem, willow, oak, crab apple.
  7. Overbezorgd voor het welzijn van anderen – cichory, vervain, vine, beech, rock water.

Naast de 38 remedies bestaat er nog een 39ste remedie, deze heet rescue-remedie, deze remedie is bedoeld voor noodgevallen. Hij is samengesteld uit 5 remedies namelijk: rock rose, cherry plum impatiens, clematis, star of bethlehem.

ANGST

bachbloesem_aspen

Esp - Aspen - Populus tremula

angst, waarvoor men geen verklaring kan geven; onbestemd voorgevoel, overgevoeligheid voor sferen.
bachbloesem_cherry_plum

Kerspruim - Cherry plum - Prunus cerasifera

bij angst voor innerlijke overgave, controle verlies, verlies van zelfbeheersing; irrationele gedachten; gedachten aan zelfdoding; angst om gek te worden.

bachbloesem_mimulus

Maskerbloem - Mimulus - Mimulus guttatus

angst voor herkenbare alledaagse dingen; onzekerheid, verlegenheid; nervositeit; bedeesdheid.
bachbloesem_red_chestnut

Rode kastanje - Red chestnut - Aesculus carnea

geobsedeerd door angstige over- bezorgdheid voor het welzijn van anderen, de bekende zeven sloten.

bachbloesem_rock_rose

Zonneroosje - Rock rose - Helianthemum nummularium

paniek; schrik; uiterste levens- bedreigende vrees; snel opschrikken.

ONZEKERHEID

bachbloesem_gorse

Gaspeldoorn - Gorse - Ulex europaeus

wanhoop; verslagenheid; niet meer durven hopen op herstel bij chronische problemen/ziekten.
bachbloesem_gentian

Gentiaan - Gentian - Gentiana amarella

ontmoediging; pessimisme; scepsis; terugval; ongeloof; chronische twijfel; depressief door bekende oorzaak.

bachbloesem_horbeam

Haagbeuk - Hornbeam - Carpinus betulus

"maandagmorgen-gevoel"; uitstellen; talmen; mentale vermoeidheid; vermoeidheid bij het idee aan inspanning; té eenzijdige (mentale) belasting.
bachbloesem_sclerantus

Hardbloem - Scleranthus - Scleranthus annuüs

besluiteloosheid, wikken en wegen, weifeling, wisselende stemmingen; onevenwichtigheid.

bachbloesem_cerato

Loodkruid - Cerato - Ceratostigma willmottiana

twijfelen aan eigen oordeel/besluit; terugkomen op besluiten; raad/bevestiging vragen aan anderen; geen vertrouwen in eigen intuïtie.
bachbloesem_wild_oat

Ruwe dravik - Wild oat - Bromus ramosus

helpt richting geven aan iemands levensbestemming; vinden van de rode draad in levensbestemming; veel ambities en interesses, maar versnipperd; geen keuze kunnen maken uit de veelheid van mogelijheden

ONVOLDOENDE INTERESSE IN HET HIER EN NU

bachbloesem_clematis

Bosrank - Clematis - Clematis vitalba

dromerigheid; onoplettendheid; verstrooidheid; bewustzijnsverlies; terugtrekken in eigen fantasiewereld; onpraktisch.
bachbloesem_mustard

Herik - Mustard - Sinapis arvensis

neerslachtig; droevig; overschaduwd door donkere wolk; depressief met onbekende oorzaak.

bachbloesem_wild_rose

Hondsroos - Wild rose - Rosa canina

gebrek aan vitaliteit; passieve berusting; lusteloosheid, onverschilligheid.
bachbloesem_honeysuckle

Kamperfoelie - Honeysuckle - Lonicera caprifolium

nostalgie; heimwee; leven in het verleden; vasthouden van oude pijn; geen perspectief zien in de toekomst.

bachbloesem_chestnut_bud

Knop van de paardekastanje - Chestnut bud - Aesculus hippocastanum

niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde .
bachbloesem_olive

Olijf - Olive - Olea europaea

uitgeput; afgemat; geestelijke en lichamelijke vermoeidheid; beroofd van energie.

bachbloesem_white_chestnut

Witte paardekastanje - White chestnut – - Aesculus hippocastanum

aanhoudende ongewenste, zorgelijke gedachten; denken/piekeren overheerst; redeneren in gedachten.

EENZAAMHEID

bachbloesem_impatiens

Reuzenbalsemien - Impatiens - Impatiëns glanduligera

hoog levenstempo, ongeduld; irritatie; prikkelbaarheid; gespannenheid.
bachbloesem_heather

Struikheide - Heather - Calluna vulgaris

geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen; spraakzaam; zich vastklampend aan toehoorder; aandacht opeisend; egocentrisch.
bachbloesem_water_violet

Waterviolier - Water violet - Hottonia palustris

afstandelijk; onbenaderbaar; hekel aan bemoeienis; jezelf niet toestaan emoties te tonen uit trots; gereserveerdheid; gesteld op privacy; terugtrekken in jezelf bij problemen.

OVERGEVOELIGHEID

bachbloesem_agrimony

Agrimonie - Agrimony - Agrimonia eupatoria

geveinsde zorgeloosheid; zorgen verbergen achter humor en scherts; schijnharmonie; geen confrontatie aangaan; wegvluchten uit pijnlijke situaties; afleiding zoeken; ruzie vermijden; innerlijke onrust; neiging tot verslavingen.
bachbloesem_centauri

Duizendguldenkruid - Centaury - Centaurium umbellatum

grenzeloze goedmoedigheid en dienstbaarheid; geen NEE kunnen zeggen; gemakkelijk te imponeren/uit te buiten/te misbruiken en meegaand; weinig ontwikkelde eigen individualiteit.

bachbloesem_holly

Hulst - Holly - Ilex aquifolium

haat; afgunst; jaloezie; achterdocht; wraakgevoelens; driftbuien en agressiviteit.
bachbloesem_walnut

Walnoot - Walnut - Juglans regia

bescherming tegen beïnvloeding; helpt oude banden/gewoonte doorbreken en aanpassen aan nieuwe/overgangssituaties/levensfasen bijv. puberteit /verhuizing /etc

MOEDELOOSHEID EN WANHOOP

bachbloesem_willow

Bindwilg - Willow - Salix vitellina

gevoel slachtoffer te zijn van het lot; verbittering; verbolgenheid; "arme-ik”/“het ligt niet aan mij”-gevoel".
bachbloesem_pine

Grove den - Pine - Pinus sylvestris

schuldcomplex; zelfverwijt; zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen; geen eigenwaarde.

bachbloesem_larch

Lariks - Larch - Larix decidua

gebrek aan zelfvertrouwen; faalangst; minderwaardigheidsgevoel; verwachting te falen; "ik kan het niet".
bachbloesem_sweet_chestnut

Tamme kastanje - Sweet chestnut - Castanea sativa

uiterste wanhoop/diepe neerslachtigheid/vertwijfeling; gebroken hart; zwart gat; geen uitweg meer zien.

bachbloesem_elm

Veldiep - Elm - Ulmus procera

tijdelijk overstelpt door verantwoordelijkheidsgevoel en gevoel van ontoereikendheid.
bachbloesem_starofbethlehem

Vogelmelk - Star of bethlehem - Ornithogalum umbellatum

traumatische ervaringen; shock; alle effecten van droevig nieuws en ingrijpende ervaringen/ongevallen

bachbloesem_crab_apple

Wilde appel - Crab apple - Malus pumila

innerlijk onrein voelen; zelfafkeer/afschuw; schaamte; gefixeerd op details; reinheidscomplex/fobie.
bachbloesem_oak

Zomereik - Oak - Quercus robur

onophoudelijke inspanning; van geen opgeven weten; moedig volhouden/dapper strijden tegen

OVERBEZORGDHEID VOOR HET WELZIJN VAN ANDEREN

bachbloesem_beech

Beuk - Beech - Fagus sylvatica

onverdraagzaamheid, kritisch en intolerant tegenover anderen; neiging tot projecteren; betweterig: vooroordelen; afkeurend en aanmatigend.
fouten; onbezonnenheid.
bachbloesem_rock_water

Bronwater (geen bloesemremedie): - Rock water -

strikte leefwijze; weinig flexibel; perfectionistisch; harde meester voor jezelf; zelfdiscipline; principieel.

bachbloesem_vervain

IJzerhard - Vervain - Verbena officinalis

overenthousiasme; fanatisme; sterke overtuigingen; zendingsdrang; sterke principes en rechtvaardigheidsgevoel; in zichzelf gelovend.
bachbloesem_vine

Wijnstok - Vine - Vitis vinifera

heerszuchtig; dominant; onbuigzaam; tiranniek; geen tegenspraak duldend;

bachbloesem_chicory

Wilde cichorei - Chicory - Cichorium intybus

snel afgewezen voelen; overheersend in de zorg voor anderen; egocentrisch; betuttelend; manipulatief; aandacht claimen; dankbaarheid eisend.
CONSULTPRIJZEN